X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1391

قیمت اوراق وام مسکن 25 شهریور

امروز 25  شهریور ماه سال 1391 اوراق تسهیلات مسکن جهت دریافت وام بیست میلیون تومانی حدودا به مبلغ 23400000 الی 24000000 قابل خریداری بود.

برای تهیه این اوراق با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به نام استفاده کننده وام شخصا به نشانی تبریز- خیابان ارتش جنوبی – ساختمان پست مرکزی – تالار بورس تبریز – دفتر کارگزاری آگاه مراجعه فرمایید.خرید و فروش این اوراق بدون هرگونه سود و کارمزد اضافی صورت می گیرد و اوراق بدون واسطه درطول 3روز کاری تحویل می گردد.جدول زیر نشاندهنده کمترین و بیشترین قیمت معامله شده هر برگ امتیاز وام 5 میلیون ریالی به تاریخ امروز در تالار معاملات بورس می باشد.برای مشاهده قیمت روزانه به سایت  شبکه اطلاع رسانی املاک تبریز ( مشاوران) مراجعه فرمایید

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر این شرکت به شماره تلفن 5431560 در وقت اداری(9 صبح الی 15) تماس حاصل فرمایید.

سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1391

قیمت اوراق وام بانک مسکن بورس تبریز 22 و23 مرداد

امروز  23مرداد ماه سال 1391 اوراق تسهیلات مسکن جهت دریافت وام بیست میلیون تومانی حدودا به مبلغ 24800000 الی 25840000قابل خریداری بود.

برای تهیه این اوراق با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به نام استفاده کننده وام شخصا به نشانی تبریز- خیابان ارتش جنوبی – ساختمان پست مرکزی – تالار بورس تبریز – دفتر کارگزاری آگاه مراجعه فرمایید.خرید و فروش این اوراق بدون هرگونه سود و کارمزد اضافی صورت می گیرد و اوراق بدون واسطه درطول 3روز کاری تحویل می گردد.جدول زیر نشاندهنده کمترین و بیشترین قیمت معامله شده هر برگ امتیاز وام 5 میلیون ریالی به تاریخ امروز در تالار معاملات بورس می باشد.برای مشاهده قیمت روزانه به سایت  شبکه اطلاع رسانی املاک تبریز ( مشاوران) مراجعه فرمایید

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر این شرکت به شماره تلفن 5431560 در وقت اداری(9 صبح الی 15) تماس حاصل فرمایید.

سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1391

تسهیلات تا سقف 20٠ میلیون ریال جهت خرید، احداث و تکمیل


 

 


١-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل
۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک تا سقف ٨٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک استفاده نمایند.
٢-دارندگان انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،مشروط به گذشت حداقل ١٢ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود ،قادر خواهند بود از تسهیلات با سپرده بانک ،به میزان بیش از ٨٠ میلیون ریال تا سقف 20٠ میلیون ریال جهت خرید ، احداث و یا تکمیل واحد مسکونی با رعایت شرایط تعیین شده توسط بانک برخوردار گردند.

 

سقف تسهیلات خرید یا احداث وتکمیل

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل مدت انتظار لازم

حداقل متوسط موجودی لازم در هر دوره

٣۵ میلیون ریال

6ماه یک برابر

٧ دوره

٦ماه

٥میلیون ریال

۵٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

۶ماه

٧ میلیون ریال

۶٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

۶ ماه

٩ میلیون ریال

٧٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

 ۶ ماه

10 میلیون ریال

٨٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

٦ ماه

١٢ میلیون ریال

١٠٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

14 میلیون ریال

١٢٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

1٢ ماه

17 میلیون ریال

١٥٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

١٢ ماه

22 میلیون ریال

١٨٠ میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

٢٦ میلیون ریال

200 میلیون ریال

۶ ماه یک برابر

٧ دوره

12 ماه

٢9 میلیون ریال


٣- متقاضیان در صورت تمایل به دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن به میزان بیش از٨٠ میلیون ریال تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، به شرط گذشت ٦ ماه از تاریخ افتتاح حساب می توانند از امتیازتسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی حساب در طول صرفا یک دوره ٦ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ٥ ماه قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات برخوردار گردند.

 

* پرداخت تسهیلات بیش از ١٢٠ میلیون ریال به روش خرید زمان امکانپذیر نمی باشد.


۴-باز پرداخت تسهیلات با توجه به درخواست کتبی گیرنده تسهیلات و مدت سپرده گذاری می تواند به صورت ساده یا ترکیبی (پلکانی و ساده ) تعیین گردد.

 

۵ دوره با بالا

٣ یا ۴ دوره

١یا ٢ دوره

دوره انتظار

تا ١٨ سال

تا ١۵ سال

تا ١٢ سال

 حداکثر مدت بازپرداخت

 

٥-نرخ سود تسهیلات با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین می شود.
٦-در خصوص احراز توانایی مالی متقاضی در پرداخت اقساط تسهیلات ،صرفا اظهار کتبی درآمدماهیانه ابرازی متقاضی ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
7-رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی بانک جهت خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول توسط متقاضیان الزامی است .
8-در صورتیکه دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای سابقه استفاده از تسهیلات با سپرده این بانک باشند صرفا پس از گذشت حداقل پنج سال تمام از تاریخ دریافت تسهیلات با سپرده قبلی خود ومشروط به تسویه حساب بدهی تسهیلات قبلی و یا انتقال مانده بدهی به غیر ، می توانند از تسهیلات جدید با سپرده جهت احداث یا خرید مسکن با نرخ سود تسهیلات با سپرده در بخش مسکن استفاده نمایند
9 -مبالغ کمتراز پنجاه هزار ریال در محاسبه متوسط موجودی جهت پرداخت تسهیلات منظور نمی گردد
١0 - واگذاری امتیاز این حساب به غیر به هر عنوان ولو به صورت وکالت ممنوع می باشد و استفاده از تسهیلات این حساب مشروط به مباشرت و مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار خواهد بود
١1 -متوسط موجودی حساب بر اساس مقررات و شرایط تعیین شده توسط بانک و به ازای کمترین مانده در هرروز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
١2 -دارندگان فعلی حساب های صندوق پس انداز مسکن در صورت لزوم فقط می توانند بستگان نزدیک( پدر،مادر، همسر، خواهر و برادر، فرزند ،نوه ،پدربزرگ و مادر بزرگ) خود را در حساب خود شریک نمایند و یا حساب خود را به آنان انتقال دهند.
١3 - شرایط استفاده از امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تابع ضوابط مصوب شورای عالی پول و اعتبار درزمان استفاده از تسهیلات می باشد.
١4 -سود پرداختی به حساب صندوق پس انداز مسکن در صورت انصراف دارنده حساب از اخذ تسهیلات وفسخ حساب، بر اساس نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت عادی و به روش ساده محاسبه خواهد شد


 

اعطای تسهیلات با سپرده تا سقف ١٢٠ میلیون ریال به صورت خرید زمان

 


یکی از طرح های اعلام شده در سال ٨٣ در قالب حساب پس انداز مسکن " خرید زمان " است ، در این طرح در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن ، متقاضی اخذ تسهیلات با سپرده از محل امتیازحساب صندوق پس انداز مسکن خود به میزان بیش از هشتاد میلیون ریال و تا سقف ١٢٠ میلیون ریال ، بدون طی نمودن حداقل مدت انتظار اولیه ١٢ ماهه باشند ، به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ افتتاح حساب خود می توانند ازامتیاز تسهیلاتی معادل نصف متوسط موجودی خود در طول صرفا یک دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ تقاضا یا ۵ ماه ، قبل از تاریخ تقاضای تسهیلات ، برخوردار گردند.
به عنوان مثال : در صورتیکه متقاضی ٢
۴٠ میلیون ریال را به مدت ۶ ماه سپرده نماید می تواند از سقف تسهیلات ١٢٠ میلیون ریالی استفاده نماید.

 

نکته : آن دسته از سپرده گذارانی که قبل از تاریخ 1/3/86 نسبت به افتتاح حساب اقدام نموده اند و متوسط موجودی یک یا چند دوره سپرده گذاریشان کمتر از حداقل متوسط موجودی لازم تعیین شده جهت استفاده از سقف های تسهیلاتی جدید (بیش از 120 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال) می باشد می توانند با افتتاح یک حساب صندوق پس انداز مسکن جدید و تجمیع امتیاز تسهیلاتی مربوط به حساب جدید و حساب قبلی خود مشروط به رعایت نکات ذیل از سقفهای تسهیلاتی جدید استفاده نمایند.

1-       تجمیع حسابها صرفا جهت استفاده از سقفهای تسهیلاتی (بیش از 120 میلیون ریال حداکثر 200 میلیون ریال) امکان پذیر می باشد.

2-       تجمیع حسابها صرفا برای حسابهایی که حداقل تاریخ افتتاح یکی از حسابها قبل از تاریخ اجرای طرح باشد امکان پذیر می باشد.

3-       رعایت شرایط و ضوابط صندوق پس انداز مسکن مربوط به سقفهای تسهیلاتی تعیین شده ، از جمله حداقل مدت انتظار ، حداقل متوسط موجودی و در هر دوره به طور جداگانه و ... در هر یک از حسابها به طور جداگانه الزامی می باشد.تذکرات مهم :


١ - رعایت مشخصات اعلام شده برای واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات خرید ، تکمیل و یا احداث بانک با توجه به ضوابط جاری بانک در مقطع اخذ تسهیلات برای تمامی تسهیلات گیرندگان  الزامی می باشد.
٢- به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن جدا توصیه می گردد که قبل از ایجاد هر گونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص ، از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحد ها ی مسکونی که مشمول ضوابط اخذ تسهیلات بانک می باشند اطلاع کافی کسب نموده و سپس نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایند.

 

تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 61088- ٠٢١، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکنتماس گرفته و از آخرین شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات مطلع شوند.  

 

دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1391

وام احداث مسکن

احداث مسکن(مشارکت مدنی)

روند پرداخت تسهیلات ساخت (مشارکت مدنی) 
جهت ساخت واحد یا واحدهای مسکونی ، در صورت دارا بودن اوراق ممتاز و یا داشتن حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان و قرض‌الحسنه جاری (با رعایت قوانین و ضوابط تعیین شده در هر حساب)، می توان در قالب عقد مشارکت مدنی از بانک مسکن تسهیلات دریافت نمود.
 
اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها)سرمایه نقدی و یا غیر نقدی خود را با هدف سودآوری با سرمایه بانک درمی‌آمیزند و سود این سرمایه طبق قرارداد بین دو طرف تقسیم می‌شود.
 
سازنده باید برای دریافت این تسهیلات، حساب جاری به نام خود در بانک افتتاح کند و بانک سهم خود را از شراکت (به صورت نقدی) طبق ضوابط و مقررات به این حساب واریز می‌نماید.
 
باید توجه داشت که در انتهای قرارداد، بانک سهم خود را به شریک فروخته و وی باید برای تسویه نقدی و یا تقسیط سهم‌الشرکه بانک (در صورت موافقت بانک) مراجعه نماید.
 

فرآیند پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی 
مرحله اول: 
1.   پیشنهاد طرح و ارایه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط متقاضی
 
2.   متقاضی (سازنده) طرح پیشنهادی خود را به بانک ارایه می‌کند، پس از بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و همچنین ارایه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط سازنده، قرارداد مشارکت مدنی با وی منعقد می‌شود.
 
3.   ضوابط پذیرش اولیه طرح توسط بانک (شرایط ملک)

 

ملک باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:

  • دارای سند مالکیت یا صورت‌مجلس تفکیکی باشد.
  • دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.
  • زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
  • ملک معرفی شده باید مفروز، قابل ارتهان و در محدوده خدمات شهری باشد.


* در صورتی که ملک معرفی شده در محدوده خدمات شهری نباشد، پرداخت تسهیلات با اخذ مجوز از مراجع ذیربط امکان‌پذیر است.
 
* در انجام مشارکت برای ساخت زمین‌های استیجاری، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی دروقف خاص، ضمن اعلام موافقت خود مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، باید مالکیت بانک را نسبت به درصد مشخص شده درقرارداد مشارکت مدنی قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرایط سند اجاره یا قرارداد مشارکت مدنی، بانک را به عنوان جانشین مستاجر بپذیرد.
 

 

شرایط متقاضی(شریک)


متقاضی باید دارای اهلیت قانونی به این شرح باشد: 
- ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشد. 
- امکانات مالی کافی به منظور انجام تعهد خود و توانایی خرید سهم بانک را به صورت نقد یا اقساط، پس از تکمیل ساختمان طبق قرارداد داشته باشد.
 

مرحله دوم: 
عقد قرارداد
 
پس از انجام بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و ارایه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به بانک، قرارداد مشارکت مدنی تنظیم و برای در رهن قرار دادن ملک به دفترخانه ارسال می شود.
 
مرحله سوم: 
نحوه عمل در مشارکت مدنی
 
1. تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه‌های قابل قبول (اخذ پروانه، تهیه نقشه و ...)
 
توجه:
 
2. هزینه‌های مربوط به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
 
3. تعیین سقف تسهیلات قابل واگذاری بر اساس تعداد واحدها، متراژ زیربنا، 80 درصد هزینه کل اجرای طرح، امتیاز تسهیلاتی متقاضی و ... 
4. تعیین درصد سهم‌الشرکه بانک و شریک
 
5. پرداخت تدریجی سهم‌الشرکه بانک
 
پرداخت سهم‌الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس 80 درصد هزینه‌های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است، به شرط آنکه این مبلغ از 50 درصد کل تسهیلات تجاوز نکند.
 
مراحل بعدی نیز حداکثر معادل 80 درصد هزینه‌های انجام شده در طرح پرداخت می‌شود، این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.
 

نکته:نرخ سود تابع نرخ سود عقود مشارکتی تعیین شده از سوی بانک مرکزی در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.


دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1391

توصیه هایی به خریداران وام مسکن

بینا- برای بهره‌مندی از وام 20 میلیون تومانی مسکن لازم نیست وجهی اضافه‌تر از ارزش حدود 70 هزار تومانی اوراق به مشاورین املاک یا واسطه‌ دیگری پرداخت شود.
«
دریافت وام مسکن در سریع‌ترین زمان»، «وام در مرکز فرابورس»، «اوراق بورسی بدون پیش‌پرداخت»، «خرید مستقیم از کارگزاری»، «ضامن از ما»، «آماده تشکیل پرونده» و در نهایت «مشاوره وام مسکن اینجاست» نمونه‌هایی از آگهی‌های درج شده در روزنامه‌های کشور جهت اخذ وام مسکن برای متقاضیان است که شما را به دریافت سهل و آسان وام مسکن دعوت می‌کند.
وامی که البته مراحل دریافت آن حتی یک ساعت زمان نیز نمی‌برد، اما منبع درآمدی برای برخی از مشاوران املاک شده است. افرادی که با سوء‌استفاده از ناآگاهی و بی‌اطلاع بودن عموم مردم با دریافت اجرتی در محدوده 80 تا 300 هزار تومان اقدام به دریافت وام مسکن برای آنها می‌کنند.
همه ما به امید تهیه خانه مناسب به این مبلغ وام مسکن احتیاج داریم و برخی به دلیل دانش اندک، وقت محدود و درگیری‌های زیاد زندگی ترجیح می‌دهند به این مشاوران مسکن رجوع کرده تا آنها به قول خودشان در اسرع وقت این خواسته را برآورده کنند، هرچند که خود این مشاوران در صحبت‌های تلفنی از مشقت‌های پیش‌رو سخن گفته و هفت‌خوان رستم را در جلوی چشمان ما ترسیم می‌کنند تا برای رسیدن به پورسانت 80 تا 300 هزار تومانی راه خود را هموار کنند.
این در حالی است که طی این مراحل، چندان کار سختی نیست و با مراجعه به یک کارگزار رسمی بورس یا شعب بانک مسکن به راحتی می‌توانید این خواسته را بدون هرگونه هزینه اضافی، جامه عمل بپوشانید.
هرچند که مسوولان فرابورس در صحبت‌های رسانه‌ای یا از طریق اطلاع‌رسانی‌های خود هشدارهای لازم را به متقاضیان خرید وام مسکن داده‌اند، اما هنوز هم در برخی نقاط هستند افرادی که به این مشاوران روی آورده و وام دریافت می‌کنند که افزایش روزمره تعداد این افراد و بنگاه‌ها در ستون روزنامه‌ها خود حاکی از ادامه بی‌اطلاعی در میان مردم است!
«
اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن» اوراقی هستند که مالک آنها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه، از امتیاز استفاده از تسهیلات 5 میلیون ریالی خرید مسکن با نرخ سود 12 تا 15 درصد و دوره بازپرداخت 12 تا 20 سال استفاده کند. البته طبق مقررات، بانک مسکن در ازای ارائه سند هر واحد مسکونی حداکثر تا 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد، یعنی اگر شخصی بخواهد از سقف تسهیلات بانک مسکن برای خرید یک واحد مسکونی استفاده کند، موظف است 40 برگه حق تقدم تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ارائه کند.
این اوراق که به عنوان ابزاری جدید از اوایل آبان ماه سال 89 وارد فرابورس شد، به سهامداران امکان دریافت وام خرید مسکن را می‌دهد و به عبارتی مردم با خرید این اوراق از طریق کارگزاران فرابورس یا شعب بانک مسکن می‌توانند از وام‌های مسکن که منشا آن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ممتاز مسکن است، استفاده کنند.
این اوراق پیش از ورود به فرابورس (نه به شکل فعلی) در بنگاه‌های معاملات ملکی و توسط واسطه‌ها به متقاضیان فروخته می‌شد، اما با هدف حذف واسطه‌گری و دلالی (هدفی که تاکنون به طور کامل محقق نشده است) وارد فرابورس ایران شد. در واقع در گذشته مردم با مراجعه به بانک مسکن و واریز 9 میلیون تومان به عنوان سپرده بانکی پس از مدتی به دریافت وام مسکن موفق می‌شدند، اما در حال حاضر همه سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن البته با هزینه حدود 3 میلیون تومانی صاحب وام 20 میلیون تومانی با نرخ سود پایین شوند.
در این خصوص معاون نظارت و عملیات فرابورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، مراحل دریافت این تسهیلات را تشریح کرده و در کنار آن یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه نیز به بررسی ارزش واقعی این اوراق پرداخته است.
همچنین رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز  از وجود چنین اوراقی در فرابورس اظهار بی‌اطلاعی کرد و به این ترتیب پاسخگوی ما نبود.


خرید یک برگه؛ خرید یک سهم
معاون نظارت و عملیات فرابورس درخصوص دریافت هر برگه امتیاز تسهیلات بانک مسکن اظهار داشت: خرید یک برگه تسهیلات مسکن دقیقا شبیه خرید سهام است؛ هر فرد برای تهیه این برگه‌ها در ابتدا باید به یک شرکت کارگزاری مراجعه کند.
حسن محمدتبار در ادامه افزود: اگر شخص دارای کد سهامداری باشد که پس از پر کردن فرم‌های مربوط، همان لحظه خرید تسهیلات مسکن صورت می‌گیرد و در غیر این صورت یک کد سهامداری به نام شخص صادر شده و سپس مراحل بعدی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: پس از واریز مبلغ به حساب کارگزاری برای خرید هر تعداد برگه مورد نظر، کارگزار مابقی اقدامات را انجام داده و پس از سه روز برگه خرید سهام در دست فرد وام‌گیرنده خواهد بود.
محمدتبار تصریح کرد: هر شخص حداکثر می‌تواند 40 برگه 500 هزار تومانی را خریداری کند و به ازای آن مبلغ 20 میلیون تومان وام از بانک مسکن دریافت نماید. همچنین از روز پس از خریداری برگه‌ها، با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه بانک مسکن محل سکونت، مراحل بعدی توسط بانک انجام خواهد شد، به این ترتیب که اسم فرد متقاضی در سیستم تمامی شعب بانک مسکن کشور وارد شده و می‌تواند از هر شهری برای شهر دیگر اقدام کند.


ضامنی در کار نیست!
معاون نظارت و عملیات فرابورس در ادامه اظهاراتش افزود: برای دریافت وام مزبور احتیاجی به ارائه ضامن نیست، بلکه همان سند ملک موردنظر به عنوان ضمانت در رهن بانک باقی می‌ماند تا دوره بازپرداخت اقساط به اتمام برسد.
محمدتبار در ادامه خاطرنشان کرد: مسوولان شرکت فرابورس ایران به طور مکرر چه از طریق آگهی‌های تلویزیونی و چه از طریق روزنامه‌ها و سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای دریافت وام مسکن به شعب کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه شود و در واقع افراد متقاضی از طریق مشاوران املاک گمراه نشوند تا مجبور به پرداخت هزینه‌‌ای به این قبیل افراد نشوند. ضمن اینکه در حال حاضر تمامی کارشناسان، مسوولان و منشی‌های شرکت فرابورس آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان هستند و آنها را راهنمایی خواهند کرد.

کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا
محمدتبار در ادامه به قیمت هر برگه اوراق مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت این اوراق تا قبل از ورود به بازار فرابورس حدود 120 هزار تومان بوده است که اولین اوراق مسکن وارد شده در فرابورس در مهرماه 89 و در محدوده 80 هزار تومان قیمت خورد. در حال حاضر قیمت اوراق مزبور براساس عرضه و تقاضای بازار در حال نوسان است؛ هرچه عرضه اوراق کاهش یافت، قیمت آن رشد خواهد کرد و بالعکس.
وی در ادامه بیان کرد: هر برگه از اوراق مزبور به مدت 2 سال اعتبار دارد و در این مدت خرید و فروش آن صورت می‌گیرد و در واقع هرچه به اتمام تاریخ سررسید نزدیک‌تر شویم قیمت اوراق افت خواهد کرد و به صفر می‌رسد. البته بیشتر در همان 4 تا 5 ماه اول معامله می‌شوند.
محمدتبار در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون 8 میلیون و 800 هزار برگه سپرده تسهیلات مسکن در فرابورس منتشر شده و از این تعداد 6 میلیون و 570 هزار برگه مورد معامله سهامداران قرار گرفته است که به‌ این ترتیب حدود 100 هزار نفر از این طریق خانه‌دار شده‌اند.

فرصت خوبی برای خانه‌دار شدن
یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما به کشف ارزش واقعی اوراق بانک مسکن پرداخت و گفت: برای درک ارزش واقعی این اوراق باید هزینه بهره واقعی آن را به دست آورد؛ برای خرید 40 برگه با فرض قیمت هر برگه 70 هزار تومان، دو میلیون و 800 هزار تومان پرداخت می‌شود و بدین ترتیب 17 میلیون و 200 هزار تومان در دست وام‌گیرنده باقی خواهد ماند.
علیرضا کدیور در ادامه افزود: بر این اساس نرخ بهره واقعی 22 درصد محاسبه می‌شود و این در شرایطی است که از یک طرف، فرد متقاضی سود 20 درصدی بدون ریسک کسب می‌کند و از طرف دیگر چنانچه بخواهد از هر بانک دیگری همین مقدار وام را دریافت کند، باید نرخ بهره‌ای بالاتر از 25 درصد بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: با احتساب متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ بازده بدون ریسک، نرخ تورم (دو درصد اعلام شده توسط بانک مرکزی) و وام‌های جایگزین از بانک‌های دیگر و به خصوص بانک‌های خصوصی؛ این اوراق بسیار ارزنده است. بدین ترتیب نه تنها نرخ 70 هزار تومان اوراق توجیه‌پذیر خواهد بود، بلکه در محدوده 80 هزار تومان نیز بسیار مناسب است و در واقع فرصت مناسبی برای خریداری خانه به شمار می‌آید.
وی در ادامه افزود: در این میان هزینه فرصت را نیز نباید نادیده گرفت؛ چنانچه فرد اقدام به خرید خانه نکند باید مبلغی بیشتر از اینها را برای اجاره مسکن صرف کند این خود نیز دلیلی برای توجیه‌پذیر بودن این اوراق به شمار می‌آید.

گزینه‌ای فاقد ریسک برای نوسان‌گیری
کدیور یکی دیگر از دلایل مقبولیت این اوراق را نبود محدودیت در خریداری آنها عنوان کرد و افزود: در هفته گذشته تحت شرایطی قیمت هر برگه اوراق مسکن به حدود 62 هزار تومان کاهش یافت، اما این شرایط چندان دوام نیافت و ظرف مدت 3 روز با رشد 10 درصدی مواجه و به مرز 70 هزار تومان رسید که این خود فرصت مناسبی برای کسب سود سهامداران محسوب می‌شود و چون محدودیتی در خریداری آنها وجود ندارد، می‌توان سود خوبی از این محل کسب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: همچنین بتا (ریسک سیستماتیک) اوراق مزبور در مقابل شاخص بورس منفی است؛ یعنی در زمانی که اوضاع بورس و شاخص رو به کاهش است، اوراق یادشده می‌تواند گزینه کم‌ریسکی برای نوسان‌گیری باشد و سود خوبی به سرمایه‌گذاران اعطا کند.

*دنیای اقتصاد

 

   1      2      3      >>